Veelgestelde vragen

Hoe vaak komt iemand naar therapie?
Dit is afhankelijk van de aanmeldklacht en hulpvraag. Veel kinderen komen gemiddeld tussen de 12 en 18 x. Soms langduriger als de problematiek ernstig is.
Ons uitgangspunt hierin: zo kort als kan en zo lang als echt nodig is.

Is therapie voor kinderen niet te zwaar?
Vrijwel elk kind of tiener die bij ons komt, vindt het vooral erg leuk en vindt het jammer als het is afgelopen. We kijken altijd goed naar wat iemand aan kan in therapie en sluiten ons hierop aan.

Wat kan ik zeggen tegen mijn kind over waarom het therapie nodig heeft?
Dit is natuurlijk altijd maar de vraag. Kan een kind zelf herstellen of is daarvoor hulp van buitenaf nodig? We adviseren ouders altijd om iets te noemen wat ze hun kind graag gunnen. “Je wilt graag vriendjes maken en we gunnen jou dat je weet hoe je dat kunt doen.”

Wat als mijn kind niet wil?
Veel kinderen en jongeren willen niet naar een therapeut omdat ze bang zijn dat dat betekent dat er iets mis met ze is. Als je aangeeft waar een therapeut bij kan helpen en vooral het positieve resultaat bespreekt, vinden kinderen en jongeren het al veel makkelijker.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kind bij jullie therapie volgen?
Dit kan vanaf 6 jaar.

Hoe zit het met ouderlijke toestemming voor de behandeling van kinderen?
Voor jeugd tot 16 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezagdragende ouder(s). Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Als ouders gescheiden zijn, hebben ze meestal beiden ouderlijk gezag. De ouder(s) met het ouderlijk gezag moet(en) hun toestemming geven voor behandeling bij Het Reizende Koffertje.

Is het mogelijk dat ons kind de behandeling volgt binnen de locatie en tijd van de school?
Ja, ongeveer de helft van onze cliënten zien wij binnen tijd en ruimte van de school. De mogelijkheden hiervoor worden tijdens het intakegesprek besproken.

Wordt ons gezin betrokken bij de therapie van ons kind?
Wij betrekken heel graag ouders en soms ook grootouders of broers en zussen bij de therapie. In overleg bekijken we altijd ‘wat is er nodig voor dit kind, dit gezin’. Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats en ook bieden wij therapie voor het hele gezin aan.

Is er een wachtlijst?
Soms wel. Kijk hier voor actuele informatie over wachttijden.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Dat kunt u doen via onze aanbod pagina's of door ons even te bellen of een mailtje sturen. Een mailtje wat zo bij ons binnen komt wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.

Moet mijn kind mee naar het intakegesprek?
Onze voorkeur gaat hier niet naar uit als het gaat om kinderen jonger dan 10 jaar. Een eerste gesprek is toch altijd spannend en belastend, soms hebben kinderen al veel van dit soort gesprekken achter de rug. We vinden het ook fijn als ouders eerst zelf kijken of ze vertrouwen hebben in ons aanbod. Mocht een kind zelf graag meewillen is het natuurlijk meer dan welkom! Vanaf 12 jaar is het fijn als een kind/ jongere deelneemt aan het intakegesprek.

Hoe zit het met de kosten en financiering?
Onze tarieven vindt u hier. Er zijn verschillende mogelijkheden om de therapie te bekostigen. Via uw aanvullende verzekering, of in het geval van een doorverwijzing (huisarts of wijkteam) via de gemeente. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust!

Hoe lang duurt een consult?
Een consult duurt 50 minuten. Voor heel jonge kinderen kiezen we, i.v.m. de aandachtsspanne, vaak voor een consult van 30 minuten.

Is er altijd een psycholoog betrokken bij de therapie?
Dit kan het geval zijn bij een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ, in dit geval werken wij met een behandelteam waar een kinderpsycholoog en GZ psycholoog bij betrokken is.

Wat is non-verbale therapie eigenlijk?
Non-verbale therapie is therapie waarin ‘praten over’ niet op de eerste plaats komt; het ervaren en DOEN staan voorop. Door middel van bewegen, schilderen, muziek maken of toneelspelen kom je in contact met je gevoelens en ervaringen. Non-verbale therapie is met name geschikt als je moeilijk over je problemen praat of als je er juist heel goed over kunt vertellen, maar nog niet precies weet wat je voelt.

Kan het voorkomen dat jullie besluiten iemand niet in behandeling te nemen?
Ja, dit kan voorkomen als er sprake van problematiek die om expertise vraagt die wij niet in huis hebben, zoals:
·         psychotische klachten/ernstige depressie
·         verslavingsproblemen
·         eetproblematiek zoal boulimia en anorexia
·         acuut suïcidegevaar
·         ernstige  persoonlijkheidsproblematiek
·         langdurig of veelvuldig schoolverzuim
·         ernstige agressieproblematiek of delictgedrag

of in de volgende situaties:
-          vechtscheidingssituaties waarin ouders niet bereid zijn met elkaar te                             communiceren in het belang van hun kind
-          ouders geen inzet tonen gedurende het therapeutisch traject
-          kinderen/jeugdigen met een zware verstandelijke beperking
-          kinderen en jongeren die niet gemotiveerd zijn voor therapie

Hoe gaan jullie om met mijn privacy en de nieuwe 'wet AVG' ?
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de (geestelijk) gezondheidstoestand van uzelf of uw zoon/dochter en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener. Wij gaan hier vanzelfsprekend zorgvuldig mee om en als therapeuten van Het Reizende Koffertje hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ook hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Meer informatie vind u in de pdf die u hier kunt downloaden.

Wilt u ons wat vertellen over onze zorg of heeft u een klacht?
Mocht het voorkomen dat u een klacht of opmerking heeft dan stellen wij het erg op prijs als u niet te lang wacht met het melden daarvan. Het kan natuurlijk voorkomen dat wij een keer iets missen of iets fout doen, en hoe eerder wij hiervan op de hoogte zijn, hoe sneller wij het kunnen aanpassen. U kunt een klacht rechtstreeks bespreken met de therapeut. Wij vinden eerlijke en transparante communicatie erg belangrijk en zullen er alles aan doen om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Kom dus gerust naar ons toe wanneer u ergens ontevreden over bent! Het Reizende Koffertje heeft een klachtenreglement waarin beschreven staat hoe we met uw klacht om gaan.

Mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden de klacht met de therapeut te bespreken, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van onze klachtenfunctionaris, Hanneke Netjes. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor u. Hanneke zal vervolgens bemiddelen om zo met elkaar tot een oplossing te komen. U kunt mailen naar: hanneke@hetreizendekoffertje.nl

Wanneer u het moeilijk vindt om uw vraag of klacht op papier te zetten omdat het persoonlijk of gevoelig is, kunt u een gesprek aanvragen met onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Zij kan u helpen om uw klacht te verwoorden en ondersteunt u in het klachtproces. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Onze cliëntvertrouwenspersoon is Liesbeth Buijs. U kunt Liesbeth bereiken op werkdagen op telefoonnummer 06 10884817 of stuur een mailtje naar: e.w.h.buijs@gmail.com

Zijn er ook kinderen die jullie niet in behandeling kunnen nemen?
ja, dit kan voorkomen als er sprake is problematiek die om expertise vraagt die wij niet in huis hebben zoals bij:
·         psychotische klachten/problematiek
·         ernstige depressie of acuut suïcidegevaar
·         verslavingsproblemen
·         eetproblematiek zoal boulimia en anorexia
·         ernstige  persoonlijkheidsproblematiek
·         langdurig of veelvuldig schoolverzuim
·         ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. 

Ook kiezen wij niet voor (verdere) behandeling in geval van;
-          vechtscheidingssituaties waarin ouders niet bereid zijn met elkaar te communiceren in het belang van hun kind
-          ouders geen inzet tonen gedurende het therapeutisch traject
-          kinderen/jeugdigen met een zware verstandelijke beperking
-          kinderen en jongeren die niet gemotiveerd zijn voor therapie