Missie en visie

Het Reizende Koffertje streeft naar hoogwaardige kwaliteit van zorg met behoud van onze eigenheid en betrokkenheid. Plezier in wat we doen en het vertrouwen in ons team en de mensen waarmee wij werken, staan in onze praktijk centraal. Wij zien het als onze missie om mensen meer plezier te laten krijgen in hun leven en met elkaar!


Jeugd
Het Reizende Koffertje gaat er vanuit dat alle kinderen en tieners willen leren, groeien en zich ontwikkelen, op zo’n manier dat zij in toenemende mate de regie over het eigen leven verkrijgen. Zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij staan hierbij voorop. Voor sommige kinderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het Reizende Koffertje richt zich juist op deze kwetsbare kinderen en jongeren en pakt de problemen samen met het kind aan op een speelse, laagdrempelige, vraaggestuurde en oplossingsgerichte manier.

We vinden het belangrijk dat de cliënt een actieve, en een aan de therapeut gelijkwaardige, rol heeft tijdens het therapeutisch proces. Na afsluiten van de therapie heeft het kind groei laten zien in het gevoel van eigenwaarde en een toenemend vertrouwen in zichzelf en de anderen om zich heen verkregen.


Ouders en gezin
Ouders en/of verzorgers zijn in onze ogen de deskundigen van hun kind(eren). U weet namelijk het best hoe uw kind functioneert en wat er in hem of haar omgaat. Als ervaringsdeskundige en opvoeder bent u voor ons onmisbaar en wij betrekken u daarom graag bij het proces van uw kind. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goede zorg als dit nodig is en willen deze hulp bereikbaar maken voor iedere ouder of verzorger. De hulp moet snel ingezet kunnen worden en afgestemd zijn op de behoeften en vragen van u en uw gezin. De hulp en behandeling die wij bieden wil een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van kind, ouder(s) en gezin.


Volwassenen
Wij gaan uit van de eigen kracht van het individu, dit vertrouwen is voor ons een basisvoorwaarde in het contact. Problemen en moeilijke periodes horen bij het leven en bieden mogelijkheden tot persoonlijke groei, verandering en ontwikkeling. Soms maken mensen situaties of veranderingen mee waardoor ze tijdelijk hun (veer)kracht verliezen. Dit kan zo verwarrend of overweldigend zijn dat mensen het moeilijk vinden om nog richting te geven aan relatie, werk, contacten of vrije tijd. Als therapeuten helpen wij mensen graag weer de regie over hun leven te kunnen nemen!