Werk je als professional met mensen, bijvoorbeeld als therapeut, docent of gebiedsteammedewerker? Heb je behoefte aan reflectie op hoe je je werk invulling geeft, je verdere ontwikkeling of hoe je samenwerkt met collega’s? We kennen het allemaal: de behoefte om met een frisse blik te kijken naar de professional die we zijn en naar hoe we ons werk het liefst doen.


Onze professionele identiteit blijft in ontwikkeling en vraagt dus om onderhoud. Misschien heb je zelfs het gevoel dat je niet helemaal tot je recht komt en beter uit de verf kunt komen of ben je op zoek naar meer betekenis of zingeving… maar hoe dan? Behalve professional ben je ook gewoon een mens met alles wat hierbij hoort; hoe verhoudt zich wie je bent tot je rol als professional, als zorg- of dienstverlener? Supervisie of coaching kan je een helpende hand bieden in het onderzoeken van deze vragen.

Naast therapeut en eigenaar van Het Reizende Koffertje ben ik, Kamille Rijksen, ook supervisor (registratienummer LVSC: S 13471) en coach (registratienummer LVSC: RC 0574). Als begeleidingskundige loop ik graag een stukje met je op en ga met je op zoek naar je eigen(zinnige) antwoorden op de vragen die je hebt. Neem gerust contact met me op. Tijdens een eerste kennismaking kunnen we stilstaan bij deze vragen en kijken we of mijn aanbod hierop aansluit.


Dit is mijn tuin
er groeit van alles in
en veel ook niet
er bloeit van alles in
en veel ook niet
er is veel te zien bovengronds
en ondergronds
in mijn tuin kun je dwalen, ruiken, dromen, dansen, werken, mijmeren, ontmoeten, vertoeven, kijken en voelen
spitten, liggen, luieren, schuilen, zaaien en oogsten
mijn tuin nodigt je uit
om met alles en tot alles
en in mijn tuin
mag je ook stil zijn
alleen en samen
uitgenodigd
— Kamille

Wat is supervisie?

Supervisie is voor mij het ‘met aandacht stilstaan’ bij wat je beweegt in de ontwikkeling van je professionele identiteit.
Mogelijke redenen voor supervisie:

 • je wilt inzicht krijgen in waar je goed of minder goed in bent en je van hieruit verder ontwikkelen

 • je wilt onderzoeken wat je vaste patronen zijn en kijken naar wat er anders kan bijv.: in het omgaan met conflicten

 • je loopt tegen grenzen aan of zit aan je plafond en vraagt je af hoe je verder kunt

 • je wilt werken aan je eigen professionaliteit en deze meer verbinden aan je eigen waarden zodat je steviger staat in je werk.

Een supervisietraject bestaat doorgaans uit 10 tot 15 bijeenkomsten. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (max. 3 deelnemers).


Kamille bleef bij mijn beleving, ik had het gevoel dat we samen op gingen, ze sloot aan en nodigde me uit een verdiepend pasje verder te zetten. Kamille zorgde er ook voor dat er uiteindelijk een uitkomst was in termen van concreet ander gedrag en een soort anker, zodat ik het gevoel kreeg dat ik het in een vervolgsituatie gelijk anders kan doen.

Wat is coaching?

In een coachingstraject kijken we naar de vaardigheden en kwaliteiten die je al hebt en/of nog wilt ontwikkelen. Hoe kun je kwaliteiten beter inzetten zodat je meer plezier en voldoening krijgt in je werk? Coaching vergroot je zelfinzicht en je zelfvertrouwen. Samen verkennen we de thema’s die er voor jou toe doen. Een paar voorbeelden van doelen voor coaching:

 • je werk beter aan laten sluiten op je eigen waardenkompas

 • ruimte en energie ervaren in je werk, hiervoor passende vaardigheden ontwikkelen

 • prettiger kunnen communiceren en samenwerken

 • je grenzen helder leren stellen

Teamcoaching

Samen met mijn collega José van der Hei (spel-dramatherapeut/ supervisor) verzorgen wij ook trajecten voor teams. Deze trajecten worden altijd op maat gemaakt; welke wensen liggen er bij jullie als team en wat kunnen wij hierin betekenen? Wat we graag bieden: spel, beweging, plezier, verbinding, uitdaging en vooral veel ervaring!

Wanneer kun je denken aan teamcoaching:

 • als jullie ieders talenten willen inzetten en aan elkaar verbinden

 • als jullie als team patronen aan het licht willen krijgen en opnieuw bezien

 • als jullie motivatie en inspiratie belangrijk vinden

 • als jullie willen vertrouwen en bouwen op de onderlinge samenwerking en communicatie


Coaching of supervisie zijn maar kaders. Kamille is een begeleider die met humor speelt met de kaders. De gebaande paden kennen we al. Door zelfonthulling en zoekend het gesprek aan te gaan toont zich ons beider speelveld. Hierin samen optrekken is dubbelop leuk, er ontstaat kruisbestuiving. Misschien schuilt er achter de woorden ‘supervisie, coaching, therapie’ ook een geheimtaal die nu nog veelal overdekt wordt maar die meer recht zou kunnen doen aan en in de richting gaat van termen als chemie of zelfs magie. Deze woorden kenmerken Kamille in alles wat ze doet.

werkwijze

Als mens die met mensen werkt, heb ik de ervaring dat het me enorm blij maakt als kinderen, jongeren en hun ouders er zelf achter komen wat hen verder helpt. Vaak met een nieuwsgierige en onderzoekende houding, soms vanuit nood; het ontdekken van wie je bent, wilt en denkt, hiervoor gaan staan en dit kunnen delen met anderen. Ik voel mij altijd bevoorrecht dat ik hier bij mag zijn en dit proces kan meelopen. Als begeleider is dit niet anders; ik heb plezier in het scheppen van (leer)ruimte, het onderzoeken, vragen stellen, luisteren, uitnodigen en uitdagen. De verhalen van mensen….jouw verhaal…dat deze verhalen ertoe doen is voor mij belangrijk.

Voordat ik mijn praktijk begon als therapeut heb ik jaren gewerkt als docent levensbeschouwing. Vragen over het eigen bestaan en de zin hiervan; ze horen erbij. Levensvragen kunnen ook je werk beïnvloeden; vooral stress of burn-out gaan hiermee gepaard of komen hieruit voort. Deze ‘blik‘ op levensvragen neem ik natuurlijk met me mee in mijn rol als begeleider.

In 2013 ben ik opgeleid als trainer Acceptance and Commitment Therapie. De simpele taal hiervan, de lichtheid en humor, zie ik als enorm helpend voor mensen in veranderingsprocessen. Behalve de ACT maak ik graag gebruik van creatief dagboekschrijven, mindfulness, ervaringsgericht en (ver)beeldende activiteiten.

Tot slot: supervisie en coaching mag ook gewoon gezellig zijn. Iets waar je naar uit kijkt en van mag genieten. In het leven van alledag krijgen we allemaal te maken met het teveel. Teveel aan moeten, werk, leren, willen. Dit mag soms heus een scheutje minder, zodat we nog toe kunnen komen aan waar het eigenlijk om gaat; het leven leven.


Kamille’s warmte, belangstelling, haar expertise, haar rust, haar inzet, haar eigenheid, de gunfactor die hoorbaar en voelbaar is en haar eerlijkheid.