Als uw kind het steeds moeilijker vindt om met andere kinderen om te gaan of thuis en/of op school problemen ervaart, kan het nodig zijn om met psychologisch onderzoek de oorzaak hiervan te achterhalen.

 

Psychologisch Onderzoek

U kunt bij ons terecht voor een psychologisch onderzoek om inzicht te krijgen in de achtergrond van de problemen die uw kind ervaart op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotioneel welbevinden. Door te begrijpen wat de achtergrond van de problemen is, kunnen deze worden aangepakt.

Ouders komen bijvoorbeeld bij ons met de volgende vragen:

 • Mijn kind kan zich moeilijk concentreren en is snel afgeleid, heeft dit dan ook met motivatie te maken? Wat zijn de intellectuele mogelijkheden? Is er misschien sprake van hoogbegaafdheid?

 • Een spreekbeurt voorbereiden leidt tot stress en spanning; Is dit faalangst? Hoe ervaart het kind de klas en de school? Hoe beleeft het kind zichzelf? Ligt de lat te hoog?

 • Mijn kind ervaart alle emoties zo heftig en kan urenlang blijven hangen in een woedebui. Is dit temperament? Heeft het met iets anders te maken? Hoe kan het dat een kind deze emoties niet herkent of kan reguleren?

Onderzoek kan bijvoorbeeld duidelijk maken waarom een kind op school ongemotiveerd of ongeconcentreerd lijkt. We gaan er vanuit dat ieder kind van nature wil groeien en leren, we onderzoeken daarom hoe het zo gekomen is dat het kind bijvoorbeeld school en leren nu niet meer leuk vindt. Het kan zijn dat een kind al zo vaak gefaald heeft dat het zelf de moed heeft opgegeven en zich terugtrekt of brutaal doet.
 

Stappen in het onderzoek

 • Intakegesprek
  De eerste stap is om met u als ouders om de tafel te gaan zitten voor een intake gesprek. In dat gesprek wordt dieper ingegaan op de informatie in het aanmeldingsformulier en de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. In het gesprek wordt besproken welke testen nodig zijn om uw hulpvraag te kunnen beantwoorden.

 • Het psychologisch onderzoek zelf
  We vragen uw kind allerlei korte, zowel schoolse als speelse, taakjes te doen. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van uw kind. Het tempo waarop dit gebeurt, wordt aangepast aan de mate van concentratie die het kind kan opbrengen. We letten goed op wanneer uw kind vermoeid wordt, of de concentratie afneemt en of het bijvoorbeeld faalangstig is. Wij onderzoeken wat uw kind echt kan en aan kan. Doorgaans vindt een onderzoek plaats verspreid over een aantal sessies van ongeveer twee uur. Ook observatie op school behoort tot de mogelijkheden, en het kan voorkomen dat wij u en/of de school vragen om een of meerdere vragenlijsten in te vullen over uw kind.

 • Onderzoeksverslag en adviezen
  De uitkomsten van het onderzoek worden samengevat in een onderzoeksverslag dat met u wordt nabesproken. In het verslag staat beschreven wat de conclusies zijn en adviseren wij hoe uw kind thuis, op school en in onze praktijk het beste begeleid kan worden om de problemen aan te pakken.bent u al bekend met de verschillende manieren
waarop we uw kind bij kunnen staan?

 • Beeldende therapie
  voor kinderen die liever aan hun problemen werken met klei en verf dan met woorden

 • Psychomotorische therapie
  voor kinderen die last hebben van faalangst, verlegenheid of boosheid

 • Dramatherapie
  voor kinderen die liever 'doen' dan praten

 • EMDR
  voor kinderen die iets naars hebben meegemaakt en dit moeilijk kunnen loslaten

 • Training: 'Eigen-wijs'
  een therapeutische kindergroep gericht op sociale weerbaarheid

 • Training: 'Lekker in je vel'
  training voor kinderen gericht op de principes van Mindfulness

 • Psychologisch onderzoek
  om inzicht te krijgen in de achtergrond van de problemen die uw kind ervaart