Informatie voor huisartsen

Wilt u een kind of jongere naar ons verwijzen?
Wilt u een kind/ jongere naar ons verwijzen dan verzoeken wij u dit via Zorgdomein te doen.

Sinds 2015 is onze praktijk gecontracteerd door Zorg voor Jeugd Fryslân. Dat betekent dat bij een verwijzing door de huisarts, gebiedsteam of gecertificeerde instelling, de therapie of begeleiding geheel wordt bekostigd door de gemeente.
Vanaf 2018 is dit een contract voor Specialistische Jeugdhulp.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons ook telefonisch bereiken: 06-22364831


het reizende koffertje is aangesloten bij