klachtenregeling; wat te doen als u niet tevreden bent over de geboden zorg.


Het Reizende Koffertje vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de hulp en de zorg die wij bieden. Zorgvuldigheid staat hoog in ons vaandel. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. Misschien vind u dat een medewerker een afspraak niet is nagekomen of bent u het niet eens met uitgebracht advies. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen. We vinden het belangrijk dat u dat ook doet. Uw klacht is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Uw klacht kan dus bijdragen aan verbetering van onze hulp en zorg.

Opvoeders, (pleeg)ouders maar ook kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen. Ook kunt u onze vertrouwenspersoon vragen namens u een klacht in te dienen.

Welke stappen kunt u nemen indien de client onder de jeugdwet valt?
Als u ontevreden bent of kritiek heeft op zaken binnen Het Reizende Koffertje probeert u altijd eerst samen met uw hulpverlener / therapeut het probleem op te lossen. Eventueel kunt u iemand uit uw eigen omgeving vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

Als u dat niet wilt of het lukt niet samen het probleem op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is via Zorgbelang Fryslân bereikbaar via telefoonnummer: 085-4832432

Ook mag u kiezen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van Het Reizende Koffertje, Hanneke Netjes. Dit kan per post (Het reizende koffertje, Droogstraat 7, 8861SR te Harlingen) of per mail naar: hanneke@hetreizendekoffertje.
Hanneke Netjes zal uw klacht zorgvuldig behandelen en heeft een plicht tot geheimhouding. Wat er vervolgens met uw klacht gebeurt, leest u in de bijlage.

Welke stappen kunt u nemen indien de client niet onder de jeugdwet valt?
Vanaf januari 2017 is voor alle zorgverleners in Nederland de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) geldig. Ook Het Reizende Koffertje voldoet aan deze eisen. Om aan deze wet te kunnen voldoen staan wij ingeschreven bij NIBIG.

Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u uw klacht rechtstreeks bespreekt met de therapeut. Wij hebben eerlijke en transparante communicatie erg hoog staan en zullen er alles aan doen om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Kom dus gerust naar ons toe wanneer u ergens ontevreden over bent.

Mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden de klacht met ons te bespreken, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van onze klachtenfunctionaris, Hanneke Netjes. Dit kan per post (Het reizende koffertje, Droogstraat 7, 8861SR te Harlingen) of per mail naar: hanneke@hetreizendekoffertje.
Hanneke Netjes zal uw klacht zorgvuldig behandelen en heeft een plicht tot geheimhouding. Zij zal voor u bemiddelen om zo met elkaar tot een oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit en lukt het ook met bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet, dan kunt u zich wenden tot het NIBIG, zij kunnen u voorzien van een onafhankelijk klachtenfunctionaris en een geschillencommissie via Stichting Zorggeschil.