Last van faalangst of voel je je vaak buitengesloten? Of ben je juist vaak boos en weet je niet goed waarop of waarom? PMT biedt een veilige plek om jezelf beter te leren kennen en je problemen de baas te worden.

 

Psychomotorische therapie

Lang niet alle jongeren vinden het makkelijk te praten over de dingen die ze moeilijk, lastig of eng vinden. Binnen de psychomotorische therapie (PMT) komt je probleem naar voren tijdens sport en spel situaties, wat een aanknopingspunt kan zijn om er over te praten. PMT is voor jongeren die verlegen of onzeker zijn, snel boos of juist verdrietig worden, druk of impulsief zijn, of moeite hebben voor zichzelf op te komen.

PMT is eigenlijk een moeilijke naam voor 'bewegingstherapie'. Daarbij gaat het er niet om dat je uitblinkt in sport of goed leert voetballen. Beweging is niet het dóel van de therapie, maar meer een middel om bepaalde doelen te bereiken.

Hoe werkt PMT eigenlijk?
Door het doen van bepaalde oefeningen kun je erachter komen hoe je zelf in elkaar zit. De manier waarop je een bepaalde oefening uitvoert, zegt vaak iets over de manier waarop je dingen in het ‘gewone leven' ook doet. Als je bijvoorbeeld bij een spel héél graag wilt winnen en er niet tegen kunt als het een keer wat minder gaat, is de kans groot dat je bij andere dingen in het leven ook perfectionistisch bent of moeilijk kunt omgaan met verliezen.


Het is een beetje alsof je thuis komt in deze praktijk....was blij dat ik eindelijk mijn verhaal kwijt kon en er passende hulp is gekomen. Voor ouders is het natuurlijk erg fijn als een zoon of dochter met plezier naar de therapie gaat!
— een ouder

Tijdens PMT leer je bepaald gedrag te veranderen of om bepaalde gevoelens, zoals angst, boosheid, verlegenheid en onrust te ervaren, herkennen en er mee om te leren gaan. Er is binnen de PMT naast het bewegen ook aandacht voor ontspanningsoefeningen en het zoeken naar de juiste woorden.
 

Thema's waar binnen de PMT aandacht aan wordt besteed zijn bijvoorbeeld:

 • Grenzen stellen / assertiviteit

 • Contact maken

 • Lichaamshouding en -taal

 • Leren ontspannen

 • Zelfcontrole

 • Emoties ervaren, begrijpen en kunnen uiten
   

In therapie gaan is een dappere stap. Het betekent dat je bereid bent om je problemen aan te pakken. Hiermee neem je jezelf serieus. In behandeling gaan betekent op een nieuwe manier naar jezelf kijken, in beweging komen en groeien.ben je al bekend met de verschillende manieren waarop we je kunnen helpen?

 • Beeldende therapie
  voor jongeren die liever aan hun problemen werken met klei en verf dan met woorden

 • Psychomotorische therapie
  voor jongeren die last hebben van faalangst, verlegenheid of boosheid