informatie voor gemeenteverwijzers en wijkteams

Een cliënt die in behandeling wil kan zichzelf rechtstreeks aanmelden bij Het Reizende Koffertje. Natuurlijk kan een wettelijke verwijzer (huisarts, jeugdarts, medisch specialist, jeugdbeschermer en- of jeugdreclasseerder, wijkteammedewerker) ook naar ons doorverwijzen.

Wilt u iemand naar ons doorverwijzen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contracten
Sinds 2015 is onze praktijk gecontracteerd door Zorg voor Jeugd Fryslân. Dat betekent dat bij een verwijzing door de huisarts, gebiedsteam of erkende organisatie, de therapie of begeleiding geheel wordt bekostigd door uw gemeente.

Vanaf 2018 is dit een contract voor Specialistische Jeugdhulp.

Op locatie
Waar mogelijk zijn wij ambulant inzetbaar (binnen het onderwijs) in de volgende gemeentes: Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarden, Littenseradeel, Menaldumadeel en een gedeelte van Súdwest-Fryslân.

Zorgprogramma's vaktherapie | beeldende therapie
Beeldend therapeuten hebben de volgende zorgprogramma's geschreven, deze zijn geaccordeerd door de FVB:
• Angst- en stemmingsstoornissen bij volwassenen - groepstherapie
• Autonomie herstel of versterking bij volwassenen - groepstherapie
• Boosheid leren uiten, herkennen en begrenzen bij volwassenen - individueel
• Angststoornis bij adolescenten van 12 - 18 jaar
• Zelfbeeldversterking bij basisschoolkinderen

Modulen
Het Reizende Koffertje heeft verschillende behandelmodulen uitgewerkt voor o.a.: sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen, agressieregulatie en zelfcontrole.
We beschrijven in deze modules de doelgroep en de kernproblematiek, (contra) indicaties, een behandelvisie met een bijpassende vaktherapeutische werkwijze, doelen, de intakeprocedure en behandelfasen gevolgd door uitgewerkte werkvormen.

Kwaliteit
De therapeuten van Het Reizende Koffertje zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en voldoen dan ook aan alle opgelegde eisen:
• bij-nascholing
• intervisie
• supervisie
• praktijkvisitatie
• klachtencommissie
• opname kwaliteitsregister, etc.

Wij zijn gehouden aan het klacht- en tuchtrecht van FVB, RBCZ en NFG.


het reizende kofFertje is aangesloten bij