Ben je een professional die werkt met mensen? Bijvoorbeeld therapeut, docent, gebiedsteammedewerker, maatschappelijk werker, of psycholoog? En wil je de kwaliteit van je beroepsmatig handelen verbeteren  en je in je werk verder ontwikkelen? Dit kan met supervisie of met coaching.

 Ik help je graag verder en zet zowel in coaching als in supervisie graag ervaringsgerichte en kunstzinnige werkvormen en activiteiten in. 

SUPERVISIE IS LEREN VAN BINNENUIT

Supervisie is een begeleid leertraject voor mensen die beroepsmatig met mensen werken.

Vakinhoudelijke kennis alleen is tegenwoordig niet meer voldoende bij een professionele ontwikkeling. Als je samenwerkt met anderen is een goede afstemming van eigen gevoelens, gedachten, inzicht en gedrag essentieel voor je professionele identiteitsontwikkeling en professioneel functioneren.

In supervisie reflecteer je op werksituaties waar je als werker tegenaan loopt. Je onderzoekt van waaruit je handelt, je bekijkt dit vanuit verschillende perspectieven. Zodoende krijg je inzicht in wat je beweegt, waar je kracht ligt, welke aspecten meer aandacht vragen. Ook worden handelingsalternatieven beter zichtbaar.

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 tot 15 bijeenkomsten.
Na drie bijeenkomsten evalueren supervisor en supervisant(en) of er genoeg basis is om door te gaan.

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (max. 3 deelnemers).

Een paar voorbeelden van concrete redenen voor supervisie. Je wilt:

·         inzicht krijgen in je functioneren en je persoonlijke kwaliteiten

·         beter uit de verf komen

·         balans ervaren tussen werk en privé

·         beter zicht krijgen op de interactie met collega's of klanten

·         eventuele conflicten met patiënten of leidinggevenden kunnen hanteren

 

 COACHING: HAAL HET BESTE UIT JEZELF

In een coachingstraject gaan we samen kijken naar vaardigheden en kwaliteiten die je wilt ontwikkelen en hoe je deze vorm kunt geven zodat je vanuit je kracht en met meer plezier je functie kan uitoefenen.

Coaching vergroot zelfinzicht, het leert je nieuwe vaardigheden aan of het helpt je je kwaliteiten effectiever in te zetten.
Samen verkennen we de thema’s die er voor jou toe doen. Je onderzoekt de mechanismen die hierbij spelen en ontdekt wat je eigen rol daarin is. Je ontdekt handelingsalternatieven en gaat hiermee aan het werk. Hierbij maken we gebruik van verschillende (kunstzinnige) werkvormen.

Een paar voorbeelden van doelen voor coaching. Je wilt:

·         je prestaties in de uitvoering van je beroep of functie verbeteren

·         nieuwe vaardigheden ontwikkelen, beter leiding geven

·         prettiger kunnen communiceren en samenwerken

·         persoonlijke keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen

·         je grenzen helder leren stellen

 

EEN TEAM IS MEER DAN DE SOM DER LEDEN

Teamcoaching kan ingezet worden voor teams die:

o    In een veranderproces zitten

o    Oude patronen willen te doorbreken

o    Motivatie en inspiratie willen hervinden

o    Verbetering willen in samenwerking en communicatie

Voor een langdurig en optimaal effect van teamcoaching kan er na het teamcoachtraject eventueel een  intervisiemodule ingezet worden.

 

 

 

 

 

 

under construction